میز تلویزیون متین

شرکت بازرگانی متین میز آریا بزرگترین و مجهزترین شرکت در زمینه تولید میزهای تلوزیون و ال ای دی در کشور می باشد که در طراحی محصولات ضمن مدنظر قرار دادن زیبایی، توجه ویژه به نوآوری در تولید دارد.

میز تلویزیون متین مدل R20 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
999,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
999,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
999,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R62 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,620,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R63 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,700,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
1,550,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,550,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R110 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
899,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R111 رنگ مشکی

گارانتی 2 ساله
899,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R111 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
899,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R402 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
1,500,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R202 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
999,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R202 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
999,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R44 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,550,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R46 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,999,000 تومان