میز تلویزیون متین

شرکت بازرگانی متین میز آریا بزرگترین و مجهزترین شرکت در زمینه تولید میزهای تلوزیون و ال ای دی در کشور می باشد که در طراحی محصولات ضمن مدنظر قرار دادن زیبایی، توجه ویژه به نوآوری در تولید دارد.

میز تلویزیون متین مدل R20 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
595,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
596,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
596,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R62 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
784,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R63 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
894,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
785,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
785,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R90 رنگ ژرمن

گارانتی 2 ساله
896,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R90 رنگ میلانو

گارانتی 2 ساله
896,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R104 رنگ آسپن

گارانتی 2 ساله
794,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R110 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
496,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R111 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
496,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R402 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
729,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R202 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
599,000 تومان