میز تلویزیون متین

شرکت بازرگانی متین میز آریا بزرگترین و مجهزترین شرکت در زمینه تولید میزهای تلوزیون و ال ای دی در کشور می باشد که در طراحی محصولات ضمن مدنظر قرار دادن زیبایی، توجه ویژه به نوآوری در تولید دارد.

میز تلویزیون متین مدل R20 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
893,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
910,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R31 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
910,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R62 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,420,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R63 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,460,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
1,300,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R64 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,300,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R110 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
799,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R111 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
799,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R402 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
1,250,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R202 رنگ کاراکاچ

گارانتی 2 ساله
900,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R202 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
900,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R44 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,299,000 تومان

میز تلویزیون متین مدل R46 رنگ سدیر

گارانتی 2 ساله
1,760,000 تومان